A commitment for growth

Privata & Par sessioner

De små eller stora utvecklings-trauman som vi alla bär med oss i både kropp, nervsystem och psyke tar sig olika uttryck i våra vuxna liv. Exempel kan vara tankar som inte stödjer oss, känslor vi har svårt att förtså, stress i kropp eller nervsystem, ofungerande eller dramatiska relationer eller att vi lever ett liv som vi egentligen inte mår bra av eller inte känner mening eller tillfredsställelse med. Fler exempel kan vara att vi ses som både lycklig och framgångsrik utifrån, men kan känna oss tomma, falska inuti och ibland längtar efter en djupare tillfredsställelse.

En större medvetenhet om dig själv, dina sår och dina möjligheter samt en avslappnad relation till din kropp, din sexualitet, dina känslor och dina relationer kommer att hjälpa dig.
Vi erbjuder en oas för det djupare mötet med dig själv. Terapeuten arbetar intuitivt och guidar dig till din förkroppsligade sanning. Många hittar en kraftfullare utstrålning, ett expanderat medvetande, en tydligare kontakt med sin djupare sanning, potential och ett liv i mer flow. Med medkänsla och djup kontakt stödjer vi dina steg på vägen. På alla nivåer och alltid utifrån Dig, där du är.

Kroppsorienterad psykoterapi

Terapi är som att städa i det undermedvetna, för att frigöra mer energi till den del av dig som vill agera medvetet med klart seende i verkligheten här och nu. Vi lagrar gamla responser på livets utmaningar från tidig ålder och fortsätter ofta att omedvetet använda dessa överlevnadsstrategier i både huvudet och kroppen, vilket ibland skapar mer smärta än själva ursprunget till responsen. Ofta är det i nära relationer eller i pressade situationer som gamla ofungerande mönster som dessa visar sig. Att våga medvetandegöra och känna på ursprunget till responsen som blivit till mönster kan hjälpa oss att släppa taget om våra mönster och skydd som också skyddar oss från det goda i livet.
Kroppen visar tydligt våra stategier kring hur vi uttrycker oss och använder vår livskraft. Denna livskraft arbetar vi med att frigöra, så att du kan använda den så som du innerst inne önskar. Genom en trygg relation, övningar i närvaro och öppenhet guidas du närmre dig själv, din livskraft och inre sanning. Vi arbetar utefter din längtan och kraften som bor i dig.

Boka Sessioner
par Session

Genom coaching, övningar och energiarbete visar terapeuten er nya möjligheter och vägar till en passionerad, kärleksfull relation. Vi söker er relations unika potential.
Vår fysiska kropp ger ofta en tydlig reflektion av vårt undermedvetna. Ibland behöver vi vara försiktiga med oss själva och ibland behöver vi en liten knuff eller reflektion utifrån. Terapeuten använder båda sätten för att stödja er till en djupare kontakt med era kroppar och inre sanningar.
Vi medvetandegör hur er relations negativa och positiva spiraler ser ut, varför de uppkommer och i den här oasen har vi möjlighet att arbeta på djupet.
Vi inspirerar dig till en tantrisk sexualitet. Upptäck möjligheterna till en intimare relation, helkroppsorgasmer, att väcka er kundalini-energi och använda den sexuella kraften i alla delar av era liv. Läs mer på sidan Vetenskap & inspiration.
Parsessionen rekommenderas att bokas tillsammans med privata sessioner i kroppsorienterad psykoterapi.

Boka par Sessioner
http://truesessions.com/sv/uppkommande-handelser/#book-sessions
Movement

Att vår fysiska och emotionella kropp behöver rörelse är uppenbart. Här får du stöd och coachning i rörelsen som kommer inifrån dig, i kontakt med din helhet, medvetenhet och känsla. Vi arbetar med fri rörelse, fri dans, yoga, stretching och andning. Terapeuten stödjer dig att inkludera hela dig och finna nya vägar till din unika, fria rörelse genom livet.

Boka sessioner